Med stadig større fokus på øget effektivitet, produktivitet og sikkerhed er det vigtigt, at dit trykbærende udstyr fungerer optimalt. Det kan du kun sikre dig ved grundig inspektion og løbende prøvning. Vi har mange års erfaring med inspektion og ikke-destruktiv prøvning og er bemyndiget organ (notified body) til godkendelse af trykbærende udstyr (PED-direktivet, SPVD direktivet samt TPED direktivet) til salg og anvendelse på hele det europæiske marked.

Fordelene for dig er ikke til at komme udenom: Løbende vedligehold optimerer driften Systematisk vedligehold minimerer udgifterne på langt sigt Sikkerhed for at gældende normer og standarder er opfyldt Dokumentation for at kvalitetskravene er opfyldt Prøvning foregår hurtigt og effektivt. Vi har især oparbejdet stor erfaring med beholdere, rørsystemer, kedler, sikkerhedsudstyr og trykbærende tilbehør.