iStock 1196727497 scaled

Lovpligtig inspektion af elevatorer og rulletrapper

FORCE Certification A/S tilbyder uafhængig inspektion og afprøvning af alle typer af elevatorer, rulletrapper og løfteplatforme mv. jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 461 af 23/05/2016 som en ud af fire leverandører i Danmark.

Vi udfører inspektioner på alle niveauer, lige fra opstillingskontrol, tilstandsvurdering, energimålinger, periodisk inspektion, konstruktionsgennemgang og ændringer.

Inden en ny eller ombygget elevator tages i brug

Inden en ny elevator kan sættes i drift, skal der enten udføres en afsluttende kontrol eller en enhedsverifikation i overensstemmelse med krav fra Elevatordirektivet 2014/33/EU.

Vi gennemgår derfor fremstillingen for at se, om den stemmer overens med den elevatormodel, der er typeafprøvet, eller vi vurderer, om elevatoren er konstrueret efter Elevatordirektivets krav og gældende standarder.

Derudover kontrollerer vi ombygninger for at sikre, at de opfylder gældende nationale regler fra Arbejdstilsynet.

Besigtigelse og afprøvning

Vi besigtiger og afprøver (faldprøve) alle typer elevatorer, rulletrapper og løfteplatforme mv. Vi kontrollerer bl.a. elevatorens sikkerhedssystem og nødopkald, og ved opstil-lingskontrol gennemgår vi elevatoren og dens omgivelser som fx adgangsveje og maskinrum.

Attest

Hvis elevatoren er i overensstemmelse med gældende krav og regler, udsteder FORCE Certification A/S en inspektionsattest.

Attesten dokumenterer om elevatorens sikkerhedssystem fungerede korrekt på test-tidspunktet, og at elevatoren derfor er sikker at anvende. FORCE Certification A/S udsteder inspektionsrapporter, hvoraf alle afprøvninger fremgår.

Uvildighed

FORCE Certification A/S er akkrediteret jf. danske nationale regler og udpeget EU Notified Body til at udføre inspektioner.
Derfor har du som kunde garanti for, at opgaverne løses både uvildigt og med stor troværdighed.

Kontaktinformation

Kontakt følgende ved inspektion/eftersyn af elevatorer:
ELEVATOR-gruppen:
Telefon: 60439429
E-mail: ELEVATOR@FORCETECHNOLOGY.COM

Ved øvrige spørgsmål indenfor elevatorer, kontakt da venligtst:

Asbjørn Andresen
Senior Team Leader
Pressure and Lift Inspection

Phone: +45 43 25 14 00
Mobile: +45 22 57 58 68
e-mail: aan@forcetechnology.com

Liza Korfitz Brinch
Sales Manager
NDT, Pressure & Welding

Phone: +45 43 25 16 50
Direct: +45 43 25 09 91
Mobile: +45 42 62 79 91
e-mail: lkb@forcetechnology.com