Overensstemmelsesvurdering af elevatorer

FORCE Certification A/S er udpeget til bemyndiget organ (Notified Body ID 0200) til udførelse af overensstemmelsesvurderinger i henhold til Direktiv 2014/33/EU om elevatorer – Lifts Directive (LD).

Vi er udpeget af Arbejdstilsynet som bemyndiget organ i henhold til bekendt­gørelse nr. 692 af 10. juni 2013 om indretning af elevatorer § 12.

FORCE Certification A/S er udpeget til at udføre opgaver efter direktivets bilag VI og X.

Bemyndigelsen fremgår af EU’s database NANDO.

Verifikation af elevatorer

I henhold til bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013 (tidl. 678/08) om indretning af elevatorer, § 11, jf. bilag 1 artikel 8 nr. 2.), skal en ny elevator inden ibrugtagning som en af flere mulige kontrolprocedurer have gennemgået enten en

  • Afsluttende kontrol

    Afsluttende kontrol, som beskrevet i bekendtgørelsens bilag VI til bekendt­gørelsens bilag 1.

  • Enhedsverifikation

    Enhedsverifikation, som beskrevet i bilag X til bekendtgørelsens bilag 1.

Reglerne for at anvende vores bemyndigelsesnummer 0200 fremgår af vor “ABC-EU direktiver, Almindelige bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af produkter, processer og serviceydelser” og reglerne for og processen om at gennemføre CE-mærkningen, fremgår af siden CE-Mærkning.

Ansøgning om verifikation

Følgende aktiviteter skal altid udføres, når en elevatorinstallatør ansøger om afsluttende kontrol eller enhedsverifikation af en elevator:

  • Installatøren fremsender FORCE Certification A/S’s ansøgningsformular.
  • Installatøren fremsender den for verifikationen nødvendige dokumentation .
  • Aftale tidspunkt for samt udføre den praktiske afprøvning.
  • Elevatorinstallatøren har ansvar for at levere kalibrerede lodder (med sporbarhedsattest) til belast­nings­prøven.

Se procesflow for de to verifikationstyper.

Afslag

Såfremt FORCE Certification A/S må afslå at udstede attest for en elevator, vil der blive givet en detaljeret begrundelse for afslaget. Fornyet ansøgnng skal ifølge lovgivningen indsendes til FORCE Certification A/S.