Generella villkor – systemcertifiering

Vår generella villkor för certifiering av ledningssystemer består bl.a. av:

FORCE Certification A/S’
generella villkor

ABC-SYS General Terms for
certification of management systems