1.Dataansvar
FORCE Certification A/S tilbyder, som akkrediteret certificeringsorgan og bemyndiget organ, en række ydelser inden for inspektion samt certificering af produkter, ledelsessystemer og personer og behandler i den forbindelse en række personoplysninger. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, bliver certificeret, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os.

FORCE Certification A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores juridiske oplysninger er som følger:
FORCE Certification A/S, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Telefon: +45 4325 0177, e-mail: info@forcecertification.com, CVR: 31617677

2.Behandlingen af dine personoplysninger
2.1.Personoplysninger og formål

FORCE Certification A/S behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Mængden og arten af personoplysninger vil variere afhængig af det enkelte formål. Nedenfor er angivet de primære formål:

HJEMMESIDE

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi din IP-adresse, information om operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, adfærd på vores hjemmesider mv. Behandlingen sker med det formål at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Retsgrundlaget herfor er FORCE Certification A/S’s legitime interesse.

SERVICEYDELSER

Ved tilbudsgivning eller køb af ydelser indenfor inspektion eller certificering af produkter og ledelsessystemer kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, titel, ansættelsessted, telefonnummer og e-mailadresse. Retsgrundlaget herfor er FORCE Certification A/S’s legitime interesse. Formålet med behandlingen er etablering af kundeforholdet og levering af den aftalte ydelse samt efterfølgende gennemførelse af Kundetilfredshedsundersøgelse.

PERSONCERTIFICERING

I forbindelse med personcertificering kan vi behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse, kompetencer mv. Retsgrundlaget herfor er FORCE Certification A/S’s legitime interesse. Herudover kan vi behandle CPR-nummer og helbredsoplysninger, hvis det er lovmæssigt påkrævet. Behandlingen sker med det formål at facilitere din certificering og udstede et certifikat.

ARRANGEMENTER, NETVÆRKSGRUPPER, KLUBBER OG LIGN.

Ved din tilmelding og deltagelse kan FORCE Certification A/S behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse. Retsgrundlaget herfor er FORCE Certification A/S’s legitime interesse

BESØGENDE

Som besøgende hos FORCE Certification A/S vil du ved ankomst i receptionen blive registreret med navn, ansættelsessted, e-mailadresse og telefonnummer, ligesom enkelte lokationer har videoovervågning. Denne indsamling af personoplysninger sker af sikkerhedshensyn. Retsgrundlaget herfor er FORCE Certification A/S’s legitime interesse.

KLAGE- OG ANKESAGER

Ved klage- og ankesager kan vi behandle oplysninger om dit navn og adresse. Retsgrundlaget herfor at FORCE Certification A/S’s legitime interesse. Formålet med behandlingen er behandling af din sag.

 

2.2.

 

 

Oplysningspligt

Når FORCE Certification A/S indsamler og behandler dine personoplysninger vil vi oplyse dig om det. Måden du oplyses på vil afhænge af i hvilken sammenhæng vi indsamler og behandler dine data, og du vil i alle tilfælde og som minimum blive oplyst via en henvisning til nærværende persondatapolitik.

2.3Berigtigelse

FORCE Certification A/S opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Vi beder dig derfor informere os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske direkte til din kontaktperson hos FORCE Certification A/S eller via e-mail til persondata@forcecertification.com.

2.4Videregivelse indenfor EU/EØS

FORCE Certification A/S kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighedskrav. En sådan videregivelse kan være til koncernforbundne selskaber, samarbejdspartnere eller relevante myndigheder. Ved deltagelse i arrangementer, kurser og uddannelsesforløb kan dit navn og dit ansættelsessted endvidere optræde på den deltagerliste, som uddeles til de øvrige deltagere og eventuelle samarbejdspartnere for det pågældende arrangement.

2.5Overførsel til tredjelande

FORCE Certification A/S kan videregive dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Dette i samme omfang og på samme grundlag som nævnt i pkt. 2.4. FORCE Certification A/S vil sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til et tredjeland jf. persondataforordningens artikel 45-49.

2.6Opbevaring og sletning

FORCE Certification A/S opbevarer dine personoplysninger i det for formålet nødvendige tidsrum. Dette varierer afhængigt af opgavens art og er beskrevet i interne procedurer og retningslinjer, der sikrer, at ingen personoplysninger gemmes længere tid, end der er sagligt grundlag for.

Tidsrummet er fastsat ud fra en samlet vurdering af typen og mængden af personoplysninger, FORCE Certification A/S’s legitime interesse samt opfyldelse af eventuelle kunde- eller lovkrav.

3.Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os.

Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan ske til os via e-mail til DKCertPersondata@forcecertification.com.

4.Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag

5.

 

Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger har du ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
Telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Version 1.1