Bliv certificeret efter FSSC 22000

– certificering i international fødevaresikkerhed hos FORCE Certification

Fokus på fødevaresikkerhed er meget vigtigt for både fødevarebranchen og forbrugerne.

Fødevarebranchen oplever større og større krav om at kunne bevise, at der er styr på fødevaresikkerheden i hele forsyningskæden, herunder transport og eksternt lager. Det kan du imødekomme ved at lade os certificere din virksomheds ledelsessystem i henhold til standarden FSSC 22000: Food Safety System Certification.

En FSSC 22000-certificering giver dig et håndfast bevis på, at dit ledelsessystem sikrer fødevaresikkerheden.

Med en FSSC version 6 certificering viser I, at I har styr på kvalitetskontrol og har en god kultur, både indenfor fødevaresikkerhed og kvalitet. I viser samtidig, at I har fokus på, og måler på, reduktion af fødevaretab samt spild, og derigennem bidrager til opnåelse af FN’s verdensmål.

Certificering styrker din markedsposition

Når du får FORCE Certification til at certificere din virksomhed, opnår du en række interne og eksterne fordele. Eksempelvis får du fokus på at overholde lovgivningen, ligesom du øger troværdigheden i forhold til fødevaresikkerhed over for kunder, leverandører og andre interessenter.

Derudover får du et stærkt redskab til at udvikle en god fødevaresikkerhedskultur. Det giver tillid hos kunderne og styrker din position på markedet.

Hvorfor FSSC 22000?

FSSC 22000 er en globalt anerkendt ledelsessystemstandard for fødevaresikkerhed, som er specielt målrettet fødevarer – fra jord til bord.

Når du bliver certificeret i henhold til FSSC 22000, opnår du mange fordele:

 • FSSC 22000 dækker hele kæden – selvfølgelig produktion af fødevarer, men også fødevareemballage, catering, transport, lagre, tilsætningsstoffer, vitaminer, biokulturer osv.
 • Ordningen er anerkendt af GFSI (Global Food Safety Initiative), hvilket ofte er et kundekrav.
 • FSSC 22000 giver mulighed for at få The FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) som et tillæg til auditten.

Mange virksomheder kræver, at deres leverandører er FSSC 22000-certificeret. Det er fx lettere at komme ind på nye markeder, når man på forhånd kan bevise, at ens leverandører lever op til de specifikke krav i ordningen.

iso and fssc 22000 certification - fødevarer
Fodevarekontaktmaterialer

Hvem er FSSC 22000 relevant for?

FSSC 22000 er relevant for dig, hvis du arbejder inden for fx:

 • Fremstilling af fødevarer
 • Transport og eksternt lager
 • Emballage til fødevarer, inkl. etiketter
 • Tilsætningsstoffer
 • Foder

ISO 22000

Hvis dit certificeringsbehov ikke er dækket af FSSC 22000, kan du i stedet vælge at blive certificeret efter ISO 22000-standarden.

Derfor skal du vælge FORCE Certification

Der er mange gode grunde til at lade FORCE Certification klare din FSCC 2000-certificering. Kort fortalt fokuserer vi på nærhed, enkelhed og professionalisme.

 • Vi samarbejder og sparrer tæt med dig under hele certificeringen.
 • Vi prioriterer personlig kontakt, effektiv kommunikation og hurtig handling. Derfor er der ingen bookingafdeling, men direkte kontakt mellem dig og din faste auditor.
 • Vi sikrer dig et højt fagligt niveau med stor forretningsmæssig forståelse.
 • Vores auditorer bliver jævnligt vurderet på deres kompetencer, både internt og eksternt.
 • Vores tilgang til certificering er positiv – vi leder ikke efter fejl, men overensstemmelser.

Se her, hvad nogle af vores kunder siger om samarbejdet med os:

Lone Skov Quality Manager Procudan

Vi har i nu tre år brugt FORCE Certification som tredjepartsauditor i forhold til vores FSSC-certificeringer.

FORCE Certification er tydelige, ærlige og konstruktive, og så kommer de altid med godt humør. De er gode til at forstå og sætte sig ind i vores virksomhed og er med til at udvikle vores fødevaresikkerhedssystem.

Bo Birkoe2

FORCE Certifications team er både erfarent og fagligt stærkt. De holder fokus på det relevante og forstår kompleksiteten i en produktion.

I forbindelse med vores FSSC 22000-certificering har samarbejdet været effektivt og professionelt. FORCE Certification ved, hvordan tingene fungerer i en produktion og er meget tilgængelige for sparring.

Kom i gang med din certificering

At blive certificeret efter FSSC 22000 kan virke uoverskueligt, men vi guider dig trygt igennem processen, som omfatter syv trin. Læs mere om de syv trin her.

Kontakt Anne eller Lonny direkte, og vi sætter et informationsmøde op.

Hvis du allerede er kunde ved et andet certificeringsorgan, er det nemt at skifte til FORCE Certification. Kontakt os, og vi ordner alt det praktiske for dig.

Ønsker du at vide mere om FSSC Certificering?

Få en kvalificeret og uforpligtende snak om dine muligheder inden for fødevarecertificering.

loha
Lonny Hallberg
Fødevareansvarlig

Telefon: 2423 8856

AHU
Anne Husted
Salgschef

Telefon: 4325 0387

FAQ

Vi har inddelt certificeringsprocessen i syv overskuelige faser:

 1. Du træffer beslutning om at indføre et certificeret ledelsessystem og kontakter FORCE Certification.
 2. Du deltager i et informationsmøde hos FORCE Certification.
 3. Du kan modtage en tjekliste fra os, som er et værktøj til selvevaluering.
 4. Certificering – fase 1
  1. Præaudit
  2. Præevaluering af ledelsessystemet
  3. Indledende undersøgelse
  4. Rapport
 5. Certificering – fase 2
  1. Certificeringsaudit
  2. Rapport med styrker og afvigelser
 6. Udstedelse af certifikat
  Når eventuelle afvigelser er lukket, udstedes dit certifikat.
 1. Efter udstedelse: overvågning og recertificering
  2. år: Overvågningsaudit
  3. år: Overvågningsaudit
  4. år: Recertificering

Ja, som udgangspunkt kan det altid betale sig.

FORCE Certification har certificeret virksomheder med under fem ansatte, som har opnået en klar fordel i forhold til konkurrenterne.

Både ISO 22000 og FSSC 22000 er internationalt anerkendte certificeringsordninger for fødevaresikkerhed.

Konkret bygger FSSC 22000 oven på ISO 22000 med en række yderligere dokumentationskrav, og det giver dig stærkere kort på hånden over for kunderne. Tillægskravene er forskellige fra produktkategori til produktkategori, og det kan vi naturligvis rådgive om, når du kontakter os.

I modsætning til ISO 2200 er FSSC 22000-ordningen anerkendt af GFSI (Global Food Safety Initiative), som er en privat organisation til udvikling af ledelsessystemer inden for fødevaresikkerhed. GFSI-anerkendelsen vidner om, at ordningen lever op til de højeste globale standarder – og det er afgørende for kunderne i den internationale fødevareindustri.

Ja. Seneste version er FSSC 5.1, hvor der er sket en række ændringer i forhold til den foregående version 5.0.

I denne PDF-fil fra FSSC’s officielle hjemmeside kan du læse om de væsentligste forskelle mellem FSSC 22000 5.0 og FSSC 2200 5.1.

Ja. Hos FORCE Certification kan du også få auditeret dine leverandører inden for en lang række kendte standarder, branchestandarder og virksomhedsejede regelsæt.

Ja. Vi tilbyder audit i overholdelse af virksomhedens egne eller leverandørers koncepter. Eksempelvis har flere virksomheder indført konceptet om ikke at anvende stråforkortelse.

Endvidere tilbyder FORCE Certification diverse brancherelevante inspektioner, fx i forbindelse med virksomhedens, kundernes eller leverandørens overholdelse af hygiejnekrav.