dantoy – miljøcertificering som værktøj til at systematisere miljøvisioner

dantoy har været miljøcertificeret efter miljøstandarden DS/EN ISO 14001 siden december 1997 – siden november 2015 hos FORCE Certification A/S. Miljøcertificeringer anvendes oftest som et værktøj til at styre og dermed sikre overholdelse af lovkrav samt til at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder, hvilket ikke nødvendigvis er relateret til de fremstillede produkter i sig selv. Der fokuseres dog i stigende grad på ressourcer anvendt i produkter, ikke blot i muligheden for genanvendelse, men på helt nye, alternative råmaterialer.

dantoy har gennem årene haft fokus på at svanemærke deres produkter- et bevis på, at disse er blandt de mindst miljøbelastende indenfor denne gruppe. Kravene til indholdsstoffer stiller garanti for, at produkterne ikke indeholder en række potentielt sundhedsskadelige stoffer, og at indholdsstofferne er blandt de mindst miljøbelastende. I disse krav indgår hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering.

Udvikling af legetøj baseret på alternativer til plast

Virksomheden bliver løbende kontrolleret af Miljømærkning Danmark for overholdelse af krav til indholdsstofferne, mens efterlevelse af krav i miljøstandarden – herunder overholdelse af lovkrav og opnåelse af visioner og mål – kontrolleres af FORCE Certification A/S.

Nu er dantoy gået videre og har via deres miljøcertificering iværksat udvikling af legetøj baseret på alternativer til plast – primært sukkerrør – med den nye Bio-linje. Miljøcertificeringens processer bidrager til, at udviklingen sættes i system, og at produktion og udnyttelse af ressourcer fortsat optimeres i et samspil mellem erstatning af råmaterialer, reduktion af spild, minimering af ressourceforbrug og bæredygtig genanvendelse.

FORCE Certification A/S glæder sig til at følge dantoys fortsatte rolle som trendsætter indenfor miljømærkning af legetøj og legetøj baseret på vegetabilske råmaterialer.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef
dantoy hovedkontor
dantoy funcars
Test af legetøj fra dantoy