Liste overgyldige certifikater udstedt af FORCE Certification A/S

Listen gælder certifikater udstedt/rettet før den 31. december 2015. Certifikater efter denne dato kan fremsøges under “Gyldige certifikater efter 1. januar 2016.”

Hvis certifikatet ikke fremgår af listen, kan det skyldes, at det er udløbet, eller at udstedelsesprocessen ikke er afsluttet.

Kontakt os hvis du ønsker mere information om multi-site certifikater.

This product search include - EN 1090 certificates - PPE certificates issued after 2009 only.