Lista över giltiga certifikat utfärdade av FORCE Certification A/S

Listan gäller för certifikat utfärdade efter 2016-01-01. Tidigare utfärdade certifikat kan sökas i ”Giltiga certifikat…”

Om certifikatet inte finns i listan , kan det bero på att det utgått eller att utfärdandeprocessen inte är avslutad.

Kontakta oss om du önskar mer information om multi-site certifikat.

This product search include - EN 1090 certificates - PPE certificates issued after 2009 only.

This search includes -The quality modules of EU-Directives (modules D, D1, E, E1, H, H1) - Certificates of Welding Workshops ISO 3834-series..