Certificeringsvejledning, Skinnesvejsning
Iht. BN2-62-1

For at svejse i spor efter Banenormerne skal svejseren/operatøren have et gyldigt certifikat til stødsvejsning og/eller pålægssvejsning af skinner.
FORCE Certification A/S  er akkrediteret af DANAK til certificering af skinnesvejsere efter BN2-62-1.

Kandidater til certificering skal gennem nedenstående proces som i princippet omfatter en trænings/uddannelsesperiode med en efterfølgende eksaminering og certificering ved bestået eksamen.

Krav til faglige kvalifikationer

Banenormen stiller ikke nogen krav til kandidatens kvalifikationer før tilmelding til eksaminering.
Vi vil dog anbefale at kandidaten har fået den nødvendige oplæring og træning hos sin arbejdsgiver før tilmeldingen.

Certifikatets gyldighedsområde

Certificering kan udføres i en eller flere af metoderne:

 • aluminotermisk svejsning (thermit)
 • formsvejsning og/eller pålægssvejsning med beklædte elektroder
 • pålægssvejsning med rørtråd – svejsning uden beskyttelsgas
 • brandstuksvejsning

Som manuel eller mekaniseret svejsning udført som:

 • stødsvejsning og/eller pålægssvejsning
 • med gyldighed til materialerne:
  – C-Mn skinnestål
  – mangan stål

Eksamination, prøvning og certificering

Eksamination af kandidatens (svejserens/operatørerens) praktiske
færdigheder og teoretiske viden foretages af vore godkendte  eksaminatorer (som minimum uddannet IWS).

Vore certificeringsansvarlige (uddannelse IWE eller tilsvarende) har ikke deltaget i eksamineringen og sikrer ved deres underskrift, at det udstedte akkrediterede certifikat lever op til de danske Banenormers krav.

Certificeringsforløb

Certificeringen (eksamineringen) kan foregå enten hos virksomheden, på et egnet baneterræn eller hos træningsinstitutioner.

Udarbejdelse af WPS

Først skal der udarbejdes en svejseprocedurespecifikation (pWPS eller WPS). Den skal opfylde standardens krav og samtidig passe til virksomhedens praktiske arbejde. Det kræver en systematisk gennemgang og fastlæggelse af svejsearbejdet.
Hvis virksomheden allerede har WPS til det pågældende svejsearbejde, kan den naturligvis benyttes. I modsat fald kan vi løse denne opgave i samarbejde med virksomheden.

Eksamineringen

 • Først foretages en eksamination af kandidatens (svejserens) teoretiske viden. Dette kaldes eksamination i jobkundskab. (Ca. 20 multiple choice spørgsmål).
 • Inden for den fastlagte procedure (WPS) udfører kandidaten (svejseren/operatøren) den eller de nødvendige praktiske prøver.
 • Udførelse af svejseprøverne overvåges af vor eksaminator.
 • Derefter vurderes svejseprøverne ved prøvning i henhold til BN2-62-1.
 • De praktiske prøver udføres med virksomhedens eget svejseudstyr og tilsatsmaterialer.
 • Det er almindeligt, at virksomheden selv leverer de nødvendige materialer til prøverne.

Certifikat

Hvis resultatet af prøvningen tilfredsstiller Banenormens krav, udsteder vi et akkrediteret certifikat.

Certifikatets gyldighed

Et certifikat er gyldigt til den anvendte proces og skinne/ståltype samt i op til 3 år under forudsætning
af, at det jævnligt er i brug. Herefter er der mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

Anke og klage

Hvis svejseren eller virksomheden er utilfreds med FORCE Certification A/S’s afgørelse eller ydelse kan der fremsendes en skriftlig klage til FORCE Certification A/S.