Certificeringsvejledning for NDT Operatører

– ISO 9712/Nordtest,  ISO 9712 samt EN 4179

For at opnå en certificering skal kandidaten:

 • Dokumentere deltagelse i et kvalificerende træningskursus godkendt af FC. Afhængigt af niveau og metode 1-10 dages varighed.
 • Dokumentere industriel erfaring med NDT under kvalificeret supervision.
 • Bestå en synsprøve
 • Acceptere og underskrive kodeks for etiske regler

Certificering og re-certificering gennemføres efter følgende principper:

 1. Kunden/kandidaten rekvirerer en NDT certificering (standard, område og niveau, eksempel ”ISO 9712/Nordtest, Ultralyd, niveau 2”) hos NDT sekretariatet.
 2. Sekretariatet undersøger/reserverer plads til undervisningsforløb og eksamination.
 3. Kunden/kandidaten modtager
  – Ordrebekræftelse
  – Anmodning om dokumentation for uddannelse (kopier af kursus/ eksamensbeviser, diplomer,certifikater etc.) bilagt formular 84.
  – Ved re-certificering udfyldes ansøgningsskema
 4. Certifikat kan kun udstedes, hvis standardens uddannelses-/erfaringskrav er tilstrækkelig opfyldt.
 5. Afmelding kan foretages op til 6 arbejdsdage før aftalt start.
 6. Kandidaten deltager i den aftalte kvalificering (undervisning) på et træningsorgan.
 7. Kandidaten aflægger synsprøve (krav kan oplyses af sekretariatet).
 8. Før eksamen udleveres et ID.nr. til kandidaten som skal anvendes på eksamensbesvarelser.
 9. ID.nr. skal behandles fortroligt, og skal sikre en upartisk bedømmelse.
 10. Eksamen forløber over 1-3 dage og består typisk af 3 enkeltprøver, de generelle opgaver, de specifikke opgaver og en praktisk prøve. Se også kandidatens pligter under eksamineringen.
 11. Eksamensopgaverne rettes af en eksaminator (censor).
 12. Certifikat udskrives ved opfyldelse af krav (praktisk erfaring, mm) og bestået eksamen.
 13. Hvis eksamen ikke bestås, er det muligt og gå til omprøve i den ikke beståede del, i alt 2 gange inden for 2 år fra første eksamensdato. Ved re-certifikation inden for 6 måneder fra første eksamensdato.

Fornyelse (forlængelse) af certifikat foretages ved at fremsende ansøgningsskema vedlagt kopi af certifikat til sekretariatet.

Anke og klage

Hvis NDT-operatøren eller virksomheden er utilfreds med FORCE Certification A/S’s afgørelse eller ydelse kan der fremsendes en skriftlig klage til FORCE Certification A/S.

Ansøgningsskema til Systemer

Ansøgningsskemaer til systemer kan downloades nedenfor.

Ansøgningsskemaerne kan udfyldes on-line, men skal udskrives og fremsendes til FORCE Certification A/S.

Ansøgningsskema til
Kvalitet ISO 9001

Ansøgningsskema til
Miljø ISO 14001

Ansøgningsskema til
Arbejdsmiljø OHSAS 18001

Ansøgningsskema til
Svejseværksteder ISO 3834

Ansøgningsskema til
Egenkontrol – Inspektion trykbærende udstyr

Ansøgningsskema til
Køle-/og varmepumpeanlæg

Ansøgningsskema til
Stålkonstruktioner EN1090

Ansøgningsskema til
Elevatoreftersyn AT629

Ansøgningsskema til
Kvalitet, EU-direktiver

Ansøgningsskema til
Særligt sikkerheds- og kontroludstyr

Ansøgningsskema til
Sikkerhedsventiler AT 100