Certificeringsmærker

Fortæl dine kunder om din certificering

Når du har opnået en certificering af et ledelsessystem eller et produkt er det værdifuldt, at du har mulighed for at orientere dine kunder herom.

Dette kan foregå på flere måder:

 1. Via kommunikation om certificeringen gennem markedsføringsmateriale.
 2. Ved anvendelse af vort ”CertificeringsMærke for Ledelsessystemer” kort CML.
 3. Ved påsætning af vort ”Produkt CertificeringsMærke” kort PCM på produktet eller produktets emballage. Denne type mærker (PCM) skal ikke forveksles med CE-mærkning, Rat-mærkning, SP-Krone eller Pi  i henhold til EU direktiver, der har helt egne regler for anvendelse.

Du skal sikre dig, at enhver kommunikation om certificeringen overholder vores krav specificeret i Almindelige Betingelser for Certificering (ABC-Sys), og disse betingelser fremgår af kapitel 13.

Enhver anvendelse af vore certificeringsmærker (PCM/CML) kræver en skriftlig aftale om overvågning af produktion eller ledelsessystem.

Hvad er et certificeringsmærke?

 • Et certificeringsmærke består af FORCE Certification A/S’s logo sammen med en klar angivelse af certificeringsområdet.
  Se eksempel herunder på vores certificeringsmærke.
 • Et certificeringsmærke bruges i overført betydning som et kvalitetsstempel der angiver at virksomhedens ledelsessystem er certificeret eller at det pågældende produkt er certificeret.

Niels Ovesen

Niels Ovesen

Direktør
Eksempel på vort certificeringsmærke

Eksempel på vort gamle certificeringsmærke,

Kan stadig anvendes

C Demo

Eksempel på vort  nye certificeringsmærke

Hvor og hvordan må mærket anvendes?

Enhver anvendelsen af et certificeringsmærke skal sikre at der ikke kan opstå tvivl om, hvad din certificering dækker.

Generelt vil vi fremhæve, at certificeringsmærket for et certificeret

 • ledelsessystem (CML) ikke må anvendes på et produkt eller på et produkts emballage/brugsanvisning/produktblad, idet det fejlagtigt indikerer, at det er produktet der er certificeret.
 • ledelsessystem (CML) ikke må anvendes på eller i forbindelse med virksomhedens laboratorieprøvning, kalibreringsattest/rapport, inspektionsrapporter.
 • produkt (PCM) kun må anvendes på det fysiske produkt eller dets emballage

Som noget nyt åbner den nye standard for certificering af ledelsessystemer (ISO 17021/2015) dog nu op for, at virksomheden specifikt har mulighed for at påsætte et særligt certificeringsmærke på produkter/produktemballage. Dette særlige certificeringsmærke, der kun indikerer at ledelsessystemet er certificeret,  består af en kombination af virksomhedens  logo og vores certificeringsmærket (CML). Såfremt dette certificeringsmærke ønskes  anvendt, skal dette aftales separat mellem virksomheden og os.

Krav til selve mærket

 • Mærket skal være det af FC udleverede/fremsendte.
 • Mærket skal reproduceres i sin helhed og i mindst 15 mm højde af hensyn til læsbarheden.
 • Mærket må ikke være større end virksomhedens eget logo og skal vises sammen med dette i en afstand svarende til mærkets højde.
 • Mærket må ikke trykkes på materialer der betyder at teksten bliver utydelig. Eksempelvis på tekstiler eller på en meget nopret overflade.

Kommunikation om certificeringen

En kommunikation omkring din certificering kræver ingen aftale med FORCE Certification A/S.
Enhver kommunikation (skriftlig, elektronisk, digitalt eller mundtligt) omkring din certificering skal være retvisende og i henhold til det udstedte certifikats gyldighedsområde. Se nærmere i vor ABC-Sys, som beskriver de krav du skal opfylde for at opnå en certificering.
Et eksempel på en kommunikation kan være ” Vort ledelsessystem er certificeret af FORCE Certification A/S efter ISO 9001”.

Brug af FORCE Certification A/S’ certificeringsmærker for certificerede ledelsessystemer (CML)

Du skal være opmærksom på at certificeringsmærket for ledelsessystemer (CML) giver nogle begrænsninger i anvendelsen, som du skal sikre overholdes. Det er specielt muligheden for misforståelser af certificeringens omfang der giver begrænsninger. Hvis dit certifikat ikke omfatter hele din virksomhed og/eller ikke alle produkter eller ydelser, må du ikke anvende mærket på brevpapir, fakturaer, generelle brochurer, biler, m.v. uden en klar angivelse af hvad certificeringen omfatter.

Her kan du i stedet anvende en tekst som anført i afsnittet ”Kommunikation om certificeringen” eller du kan anvende en tekst suppleret med certificeringsmærket (sidstnævnte kræver aftale). Eksempelvis ” Vort ledelsessystem er certificeret af FORCE Certification A/S indenfor udvikling og design af xxx, (mærke gengivet)”.

Brug af FORCE Certification A/S’ certificeringsmærker for certificerede produkter (PCM)

Certificeringsmærker til generel anvendelse forefindes ikke til produktcertificering. FORCE Certification A/Ss Produktcertificeringsmærker på kun anvendes på det fysiske produkt eller på dettes emballage, og kræver en overvågningsaftale of produktionen. Se nærmere i vor ABC-EU-Directives

Produkter mærkes typisk efter standard regler  eksempelvis CE-mærkning mm i henhold til EU direktiver, Regler og krav til brug er beskrevet i de relevante direktiver og bekendtgørelser.

Brug af FORCE Certification A/S’ certificeringsmærker for 3. parts inspektion

Certificeringsmærker til generel anvendelse forefindes ikke i forbindelse med 3. parts inspektion.

Brug af FORCE Certification A/S’ certificeringsmærker certificering af personer

Certificeringsmærker til generel anvendelse forefindes ikke i forbindelse med certificering af personer.