Certificering i henhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Arbejder din virksomhed med bæredygtighed i henhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling – og ønsker I at kunne dokumentere denne indsats over for organisationen, kunder og andre interessenter?

 

FORCE Certification A/S kan certificere jeres arbejde med FN’s Verdensmål for bæredygtighed.                

 

En certificering dokumenterer, at:

 

 • I har valgt at understøtte verdensmål, som er relevante og målbare for jeres forretning.
 • Strategien er omsat til mål og tilhørende handlingsplaner, som er kommunikeret ud i virksomheden.
 • Jeres arbejde med verdensmål overvåges, og der er afsat ressourcer til overvågningen.
 • Jeres resultater for arbejdet evalueres med henblik på at opnå målene for de udvalgte verdensmål.

Kravgrundlaget for certificeringen er FORCE Certification A/S’ kravgrundlag.

Hos os kan certificeringen i henhold til verdensmålene måle sig op imod ledelsessystemerne for kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø-, energiledelse, fødevaresikkerhed og samfundsmæssigt ansvar.

Har din virksomhed allerede etableret et eller flere af de ovenstående ledelsessystemer, kan I med fordel implementere arbejdet med verdensmål heri.

Hvorfor bør I blive certificeret i henhold til FN’s verdensmål hos FORCE Certification A/S?

Der er mange fordele ved at blive certificeret i henhold til verdensmål for bæredygtighed:

 • Troværdighed: I styrker troværdigheden om jeres forretning over for interessenter, idet jeres certificering er foretaget af et uvildigt og anerkendt certificeringsorgan.
 • Markedsføringsfordele: Det styrker jeres image i forhold til kunder og konkurrenter; samt nuværende og fremtidige medarbejdere, at I er certificeret i henhold til FN’s verdensmål.
 • Løbende uvildig overvågning af jeres præstationer ved en ekstern audit.
 • Input til at udvikle og forbedre jeres målrettede og dokumenterede indsats.

Hvordan foregår en certificering hos FORCE Certification A/S?

Et typisk forløb vil være:

 1. Aftaleindgåelse, hvor det klarlægges hvilke(t) af de 17 Verdensmål og 169 delmål, I ønsker at blive certificeret efter.
 2. Forberedelse af certificeringen, som indebærer, at I udfærdiger en specifik tjekliste vedr. jeres prioriterede mål.
 3. Certificering, som foregår ved interview og gennemgang af dokumentation hos jer.
 4. Behandling af evt. problemområder og afvigelser.
 5. Efter vellykket certificering udsteder FORCE Certification A/S et certifikat, der dokumenterer jeres arbejde med de relevante verdensmål.
 6. FORCE Certification udfører herefter et årligt overvågningsaudit hos jer for at verificere opretholdelsen af certifikatet.

FORCE Certification A/S’ auditorer går til opgaven med en anerkendende tilgang og tilstræber at give jer et værdiskabende certificeringsforløb, hvor I også får fokus på forbedringsområder, som I kan arbejde aktivt med.

For yderigere information eller for at komme i gang, kontakt Anne Husted.

Anne Husted

Anne Husted

Salgschef