CE mærkningCE-mark overensstemmelsesvurdering

Grundlæggende oplysninger om CE-mærkning

CE-mærkning viser, at et produkt overholder EU’s regler og gør det således muligt for varer at bevæge sig frit inden for det europæiske marked. Når du som fabrikant/producent anvender CE-mærkningen, erklærer du på eget ansvar, at produktet overholder alle de lovmæssige krav for CE-mærkning (Overensstemmelseserklæring), hvilket vil sige, at produktet kan sælges i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS omfatter de 27 EU-lande og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), Island, Norge og Liechtenstein). Det gælder også for produkter fremstillet i andre lande, som sælges i EØS.

Det er kun produkter angivet i specifikke EU-direktiver, der skal bære CE-mærkningen.

CE-mærkningen betyder ikke, at produktet er fremstillet i EØS, men blot at produktet er blevet vurderet, inden det er bragt i omsætning, og således lever op til de gældende regler (f.eks. et harmoniseret sikkerhedsniveau) for at blive solgt dér. Det betyder, at producenten har:

  • bekræftet, at produktet overholder alle relevante krav (f.eks. til sundhed og sikkerhed eller miljøkrav) i de relevante direktiver og
  • fået dem undersøgt af et uafhængigt overensstemmelsesvurderingsorgan, hvis direktiverne kræver det.

Det er fabrikantens/producentens ansvar at sørge for overensstemmelsesvurderingen, at udarbejde det tekniske dossier, at udstede EU-overensstemmelseserklæringen og at anbringe CE-mærkningen på produktet. I salgsleddet skal det kontrolleres, om produktet er forsynet med CE-mærkning, og om den krævede dokumentation er i orden. Hvis produktet importeres fra et land uden for EU, skal importøren kontrollere, at producenten i det pågældende land har foretaget sig det fornødne, og at dokumentationen kan stilles til rådighed.

Hvordan gør jeg som fabrikant/producent?

Links til EU’s officielle hjemmeside om CE-mærkning.
Når du har åbnet siden skal du vælge din produktgruppe (det relevante direktiv).

Bemærk venligst, at Udstyr til skibe MarED 2014/90/EU er omfattet af RAT-mærkningen, og
Transportabelt trykbærende udstyr TPED 2010/35/EU er omfattet af pi-mærkningen.
Hvilke krav er der til mig som Importør/distributør?

Niels Ovesen

Niels Ovesen

Direktør