Certifieringsmärkning

Berätta för era kunder om er certifiering!

När ni har fått en certifiering av ett ledningssystem eller en produkt, är det värdefullt att ni kan informera era kunder om detta.

Detta kan göras på flera sätt:

 1. Kommunicera om er certifiering via ert marknadsföringsmaterial.
 2. Använda vårt “CertifieringsMärke för Ledningssystem” kort CML.
 3. Använda vårt “ProduktCertifieringsMärke” kort PCM på produkt eller produktens förpackning.

Detta märke (PCM) ska inte förväxlas med CE-märkning, Rate-märkning, SP Krona eller Pi i enlighet med  EU-direktiv där olika regler gäller.

All kommunikation som rör er certifieringen måste uppfylla de krav som anges i de allmänna villkoren för certifiering (ABC-Sys). Se villkor i kap. 13.

All användning av vårt certifieringsmärke (PCM/CML) kräver FORCE Certification A/S: s ett skriftligt avtal om övervakning av produkt- eller ledningssystem.

Vad är certifieringsmärkning?

 • Ett märke för certifiering skall bestå av FORCE Certification A/S: s logotyp tillsammans med en tydlig indikation på området för certifieringen.
 • Ett märke för certifiering används som en kvalitetsstämpel för att visa vad företagets certifiering avser eller att produkten är certifierad.

Var och hur etiketten får användas?

Vid all användning av certifieringsmärkning ska det inte råda något tvivel om vad den uppnådda certifieringen omfattar dvs. ingen missvisande förklaring av certifieringen får förekomma.

Särskilt betonar vi certifieringsmärkning för certifierat

 • CertifieringsMärke för Ledningssystem (CML) får inte användas på en produkt eller en produkts förpackning/manual/produktblad eftersom det felaktigt anger att produkten är certifierad.
 • CertifieringsMärke för Ledningssystem (CML) får inte användas på eller i samband med bolagets laboratorietest, kalibreringscertifikat / rapporter, revisionsrapporter.
 • ProduktCertifieringsMärke (PCM) får användas endast på den fysiska produkten eller dess förpackning

Krav för själva varumärket

 1. Märket måste erhållas från FORCE Certification A/S.
 2. Märket måste återges i sin helhet och med enhetlig färg.
 3. Märket får inte vara större än företagets egen logotyp. Märket för certifiering kan inte skrivas ut på material som gör att texten blir otydlig. Därför tillåts normalt inte tryck på textilier och visitkort.

Kommunikation av certifiering

All kommunikation (skriftlig, elektronisk, digital eller muntligt) om uppnådd certifiering måste vara korrekt och i enlighet med certifikatets giltighetsområde. Meddelanden skall lämnas i förhållande till erhållen certifiering. Se detaljer i vår ABC-Sys, som beskriver de krav som ni måste uppfylla för att erhålla en certifiering.

Användning av FORCE Certification A/S märke för certifierade ledningssystem (CML)

Ni bör vara medveten om att certifieringsmärket för ledningssystem (CML) innehåller vissa begränsningar för användning som ni måste följa. Detta gäller särskilt när missförstånd om certifieringens omfattning kan råda, som ger begränsningar i användning av CML. Märket bör inte användas på brevpapper, fakturor, broschyrer, bilar, WWW, etc. om det omfattar även delar av företaget som inte omfattas av certifiering såsom produkter, tjänster osv.

Vi rekommenderar därför att certifieringsmärket kompletteras med ytterligare beskrivande text som “Vårt ledningssystem är certifierat av FORCE Certification A/S (varumärke återges)”.

Användning av FORCE Certification A/S märke för certifierade produkter (PCM)

Certifieringsmärken för allmänna användningsområden är inte för produktcertifiering. FORCE Certification A/Ss Product certifieringsmärke får bara användas på fysiska produkten eller på dess förpackning, och kräver en övervakning av överenskommelse för produkt. Se detaljer i vår ABC produkt.

Produkter märks typiskt enligt standardregler såsom CE-märkning etc. i enlighet med EU-direktiv, regler och krav för användning som beskrivs i relevanta direktiv och förordningar.

Användning av FORCE Certification A/S märke för 3 parts inspektion

Certifieringsmärken för allmänna användningsområden är inte relaterade till 3 parts inspektioner.

Användning av FORCE Certification A/S märke vid certifiering av person

Certiferingsmärken för allmänna användningsområden är inte relaterade till certifiering av personer.